Den ljusnande framtid är vår…

Vi talar om en framtid där transformationen råder. Men hur hållbar är den egentligen?

Just nu sveper det senaste inom management och utveckling omkring i våra kanaler, på mötesplatser, arbetsplatser och i styrelserum. Likt en stormvind. Just det! Digital Transformation. Det är orden på allas läppar och alla vill lära sig mer. Mötesplatserna är fyllda till bredden av intresserade som vill ta till sig de senaste rönen och kunna briljera med att kunna lite till om framtiden. Det lyser i ögonen på besökarna och alla ser ohämmat möjligheter i framtiden. Och det skrivs riktigt bra böcker inom ämnet. Inte minst är författarna till två böcker under framgångsrik lansering på turné land och rike runt. Och dom är bra och läsvärda. Och föreläsningarna är också värda att gå på. Absolut! Se nedan.
Om det nu verkar så bra, hoppfullt och härligt. Varför gör alla inte det bara? Transformerar lite alltså…

Vi måste ändra oss… eller behöver vi verkligen det?

Ja det beror helt på vem man är, var man befinner i värdeskapandet och vilka insikter man har. Och inte minst, vilken makt, ansvar och påverkan man har i verksamheten man befinner sig i. Med det sagt så kan ju situationen vara sån att man själv inte tror man behöver ändra sig. Men väl bidra till att ändra eller snarare utveckla andra. Krasst, så måste man säkert ändra sig själv också, eftersom det ligger i transformationens natur. Det är en förändring utan start och framför allt utan slut. Den är kontinuerlig och den är ”tryckutjämnande” om ni kan se metaforen framför er. Och transformationen kan därmed inte hanteras som ett förändringsprojekt med tydliga förutsättningar, resursallokeringar och möjlighet att mäta om man har lyckats. Förändringar kan vara delmål i en transformation. Man kan lyckas med delmålen, men ändå misslyckas med transformationen. Men man kan också misslyckas med några av förändringsprojekten, men ändå vara på en lycklig resa i transformationens namn. Utmaningen är att ständigt återuppfinna en organisation som påverkar och anpassar sig till den verklighet man väljer att vara i.

Allt digitaliseras.

Alla är vi ju digitala. Vi använder oss av verktyg, program och system som på ett eller annat sätt är digitala eller har digitala inslag. Den digitaliserade framtiden innebär att vi kommer behöva omvärdera i princip allt vi gör. Väldigt mycket kommer visserligen att göras på liknande sätt som idag. Men mycket kommer säkert att göras på andra sätt. Det som kan automatiseras kommer att gå åt det hållet och flera intressenter i t ex en försäljnings- och distributionskedja kommer att behöva omvärdera sin roll och verksamhet. Det som idag hanteras som lokal information och kunskap kommer i morgon till viss del att tillhandahållas genom aggregerad data, smarta algoritmer och personaliserad information. Det man behöver veta om morgondagen kommer blixtsnabbt att förutses m h a AI-teknik (artificiell intelligence).

Hur påverkar digitaliseringen vår vardag avseende kommunikation, ledarskap och samarbete?

Det är lätt att tänka på allt som kommer att förändras, för att det är synligt. Men det är svårare att tänka sig konsekvenserna av all förnyelse. Här är några områden som direkt påverkas, men i vissa fall riskerar att förbises.

 • Visionen – det som kanske till slut är den minsta gemensamma nämnaren för olika delar i verksamheten.
 • Ledarskapet, att föregå med goda exempel och visa respekt, leda mot visionen samtidigt som man släpper taget.
 • Kultur – det som inte sitter i väggarna – men väl hos människorna.
 • Värderingar och drivkrafter hos såväl väl organisationer som medarbetare.
 • Struktur och entreprenörsdrivet kaos i symbios. Hur är balansen mellan ledarskapet och management?
 • Collaboration och samarbete. Inom en verksamhet och tillsammans med verksamheter och individer på utsidan.
 • Gränslöshet avseende var, hur, när, med vilka hjälpmedel man samarbetar, värdeskapar och kommunicerar.
 • Innovationer – är det ett påklistrat värdeord eller en kraft som är inbyggd i organisationens DNA?
 • Affärsutveckling – hur gör man en Business Model Canvas när fler byggklossar kan digitaliseras.
 • Uncontrol, agilitet och lean som ledstjärnor i hur man driver förändring och verksamheter.
 • Kommunikation och relationsbyggande genom värdetransferering i en transparent omvärld.
 • Rekrytering, utveckling, avveckling, vård och förädling av humankapitalet. Talent branding!
 • Monitorering och mätning av… allt!
 • Tillväxt och lönsamhet under hållbarhet.
 • Godhet – att bli vald baserad på exekverbara värderingar. Att bygga det absoluta varumärket.

De olika beståndsdelarna och nya synsätt kring desamma skulle kunna kallas ”transformationens gömda effekter”.

Jag vill påstå att det finns oändligt med extremt duktiga personer som kan olika delar av ovanstående på sina fem fingrar. Men jag kan ibland sakna den kollektiva tillåtelsen, när många individer, tillsammans, och alla med olika färdigheter och erfarenheter släpps fram likt en osynlig kraft och får skapa verklig samverkan. Och den behöver inte innebära att man ens sitter i samma rum, land eller tidszon. Man drivs av att man vill uppnå något gemensamt och att man kan vidröra sin potential. Tekniken finns. Bara man gör den till sin vän och tänker på dess konsekvenser. Den digitala transformationen kan vara förödande – fel hanterat.

Det krävs mod och inte sällan en inre resa hos såväl ledare som övrig personal. Kan jag förändra mig? Vill jag förändra mig? Kan jag bidra och skapa värde på annat sätt än igår? Bygger min personliga status på vem jag är eller bygger den på vad jag åstadkommer? Vill jag ens att företaget jag jobbar för eller leder skall förändra sig? Eller vill jag bara att de positiva effekter jag  dagdrömmer om skall infinna sig smärtfritt och utan ansträngning?
Då kommer uppvaknandet dessvärre att bli mycket smärtsamt. Är jag inte med och bidrar till förändring i ett transformativt företag kommer jag förr eller senare att få titta på när andra lyckas. Andra kollegor, men även andra företag.

Dessa företag och organisationer förstår att transformation är summan av alla de skeenden, förändringar och beteenden som gör att man i varje given situation har en högre beredskap att klara av de utmaningar som uppstår. Ett förhållningssätt som bygger på en positiv attityd, värdeskapande och samarbete. Ibland under viss osäkerhet. Om man gör nytt måste ju det alltid finnas en första gång…

Vilka kommer att lyckas då? Jag tror att det handlar om en organisation som har modet och styrkan att stå på egna ben, ibland självlärande, med ett visionsstyrt, klart och tydligt ledarskap. En organisation där olikheter ses som en möjlighet och där individernas drivkrafter och färdigheter tas till vara. En organisation där mänsklig tillväxt är beroende av en hållbar vardag och där hjärnkraften ses som resurser som måste underhållas, inspireras och hållas i bästa skick och absolut inte är en förbrukningsvara. Då, och först då, tror jag att vi kan säga att den verkliga transformationen är i antågande. Framtiden ligger inte i alltför fasta strukturer och gammaldags kultur. Tryggheten ligger i transformationskompetens och dynamisk verksamhetsdesign. Jag kallar det ”Absolut Future”. Det är dit dagens och morgondagens talanger kommer att dras. Ingen är för gammal eller för ung (nåja…). It´s all in your mind…

Gooder har ju fokuserat på att erbjuda affärs och verksamhetsutveckling främst inom marknads- och kommunikationsområdet. Nu kommer konsulttjänster och systemstöd inom detta utvidgade område att erbjudas. Och då i nätverksform.
Och vem vet… Kanske kommer det att ske under nya hattar eller paraplyer. Ovanstående områden kommer också löpande att behandlas här på siten och på andra ställen. Så håll utkik om ni tycker det känns intressant och spännande!

Vi hörs hela tiden – eller när det behövs.

P.s. De två böckerna jag syftar på är Get Digital – or Die Trying, av Arash Gilan och Jonas Hammarberg och Att Leda Digital Transformation av Marie Andervin och Joakim Jansson. Rekommenderas varmt!

Kommentarer är stängda