Många vet vad som skall göras…

När man rör sig i det man skulle kunna kalla för framtidsinriktat mellanförskap, slås man av hur många företag det finns som ställer sig frågan – hur skall vi ta nästa steg och utveckla oss mot de behov vi ser i framtiden? Många känner sig kallade att hjälpa till, men det är oftast svårt att svara på följdfrågan – HUR?

HUR-570x320

Svaret skulle enkelt kunna sammanfattas i några få ord, som inställningen och förmågan att snabbt skapa förutsättningar som leder vägen till målet med hjälp av mod, innovativa samarbeten och kommunikativ förmåga. Givetvis är det viktigt med insikten om att våga förändras, som ett naturtillstånd. Och att sätta igång…

Mellanförskap är ett uttryck som är bekant från artister, föreläsare och samhällsförändrare som uttrycker att man har ursprung i två eller flera kulturer men att man inte känner sig riktigt hemma någonstans i dessa kulturer. Vad jag menar med mellanförskap i detta sammanhang är att många företag och organisationer  har sin huvudsakliga affär i den analoga och kanske mer traditionella, kanske till och med introverta världen, men ser en allt mer digitaliserad, samarbetande och till och med automatiserad värld framför sig. Man vet att framtiden ser annorlunda ut, men man vet inte när och man vet inte hur det skall ske… Och man kanske inte har rätt kunskaper, kompetenser eller resurser internt eller i sina nätverk.

Eftersom det är en så generisk frågeställning så finns inga entydiga svar, men en sak är säker. Varje dag man väntar med att söka förändring kan vara en förlorad dag mot de som inte väntar. Att känna sig säker på att gamla affärsmodeller fungerar är ofta en falsk säkerhet. Men det får man reda på först senare. Kanske när man lämnat ett företag eller organisation. Det ställer därför stora krav på ledarskap, insikt och mod… i nuet.

Huret handlar först om insikt att man måste förändra sig. Att man måste offra något av det man känner till, till förmån för något man inte känner till.
I mindre företag är detta ibland enklare. Färre pusselbitar att flytta runt (pussel förresten… det passar ju ändå inte på slutet…). I större organisationer krävs det större insatser för att det skall ske. Många gånger handlar det inte om fakta, utan mer om något så flummigt som insikter eller ännu hellre inställningar.
Nya inställningar till saker och ting är inte något som drabbar alla vid ett och samma tillfälle. Men med ett ledarskap som är öppet och låter organisationen att tänka själva, styrda av värderingar och medvetna drivkrafter och målbilder har större chans att lyckas.

Så när många får frågan – hur gör vi då?, så blir svaret ofta en lösning som är förenklat och endast löser en del av problemet. Eftersom Gooder arbetar med strategisk kommunikation i en föränderlig värld så kommer här några korta tips baserad på erfarenhet och samtal.

 • Säkerställ mål, insikter, mod, befogenheter och resurser innan man sätter igång ett arbete.
 • Identifiera och verka för ett agilt arbetssätt som baseras på ett självorganiserande samarbete, ständiga förbättringar och synliga, snabbt genererade värden. Då skapas kraft, snabba återkopplingar och verklig nytta. En nyvunnen nivå av kunskap och erfarenheter som tar oss till nästa steg.
 • Bjud också in till ett innovativt sätt att arbeta. Det räcker inte med att säga – vänligen var innovativa. Man måste skapa rummen och förutsättningarna. Samarbeten över gränserna är nog så bra. Men man måste också finna de katalysatorer som fungerar på våra sinnen. Tänk på att innovationen sällan sker samtidigt hos flera individer, utan är som lågor som tänds hos en enskild individ, men får syre och spridning av andra individer. Tillsammans är det dock ett lagarbete som utförs under gynnsamma former. Lätt att glömma…
 • Ledarskapet måste aktivt uttrycka viljan och önskemål om förändring och resultat. Ledarskapet utövas inte enbart i toppen av en organisation eller företag utan också av de som har ett ansvar för att samarbeten fungerar. Och det bygger på konsten att sälja. D v s konsten att sälja in tankar och idéer. Och konsten att skapa förändring, men också att lyssna.
 • Använd alla till buds stående kanaler, man to man, man to many, involverande och med ett tydligt och önskvärt ambassadörskap hos de som kan förstärka. Och så klart. tänk på att alla budskap skall sträva efter att bidra till värde för mottagaren.
 • Var öppen för att utvärdera vilka delar av den värdeskapande processen idag som kan eller bör vara digital för att främja den framtida affären eller syftet.

Man kan tycka att ovanstående låter väldigt krångligt och besvärligt. Och kanske är det därför så få förslag tar hänsyn på att skapa förutsättningar för de lösningar man verkligen vill implementera. Det behöver inte vara krångligt. Många företag har inställningen och arbetssätten mer eller mindre klara. Det gäller bara göra det enkelt och kommunicerbart. Så därför kan man förkorta ovanstående så här:

 • Mål, mod och resurser
 • Snabba resultat genom agilt arbetssätt
 • Innovativt ledarskap i alla led
 • Involverande, tydlig kommunikation
 • Ifrågasätt, värdera risker och välj framtiden – hela tiden

Eller som man hört såväl rörande reklam för sportprodukter eller för all del i missriktad uppfostran av den yngre generationen…

JUST DO IT!

Lycka till med ”huret”!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.