Om Gooder

Att förklara vad Gooder gör är att förklara vilka erfarenheter som finns och vilka utmaningar som finns i framtiden. Gooder är en verksamhet som tillsammans med uppdragsgivare och partners genomför uppdrag som utgår från nuläge, resurser och framtidens utmaningar. Fokusområden är affärsutveckling, strategisk kommunikation och förändring för företag och organisationer. Målet är att skapa skapa långvariga värden och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling och attraktiv konkurrenskraft. Med resurser menar vi människor, tid, finansiella förutsättningar och intelligent användande av vår planet.

På Gooder jobbar vi i nätverksform. Även om jag är ensam på Gooder så säger jag vi, för att samarbetet ofta består av specialister och resurser från eget nätverk, men också från uppdragsgivarens egen organisation eller nätverk. Det viktiga är att hitta bra sätt att leverera nytta.

Med teknik och innovation, nya sätt att kommunicera och mänsklig tillväxt, ökad mångfald, eco och miljö som starka drivkrafter är utmaningarna stora.

Jag tar mig an uppdrag som strategisk resurs i projekt inom kommunikation, teknik, försäljningsstrategi eller affärs- och verksamhetsutveckling men kan också ta mig an uppgifter som helhetsansvarig för t ex kommunikation, marknad, affärsutveckling eller liknande.

Mer info och kontakt finner du här.

Kommentarer är stängda