Resultat!


Resultat

När magin uppstår!

Om man utgår ifrån att man kan leverera någon form av värde, kalla det gärna affärsnytta, man har insikten att förändring är ett naturtillstånd i en värld där förändringstakten ökar och man väljer att utgå ifrån en helhetssyn där man även inkluderar intressenter lite mer i den perifera utkanten… vad kan man då uppnå?
Jag vill hävda att det är här magin uppstår. Det är med dessa förutsättningar man har möjlighet att uppnå dom goda resultaten.

Exempel på resultat.

Exempel på resultat, i väldigt olika situationer, i olika samarbeten med kunder, som Gooder har bidragit till är följande:

  • Skapa en vision, baserat på nuläge, omvärld, utpekade resurser och genomtänkta målbilder. Såväl rörande processer, flöden, systemlandskap som inställning och nya insikter. Insikter som ofta innebär att man undan för undan ändrar sin bild av hur man når sin kund, sin slutkund och brukare. Man talar om att hjälpa sina kunder att köpa, snarare än att sälja till dom. Det är en sanning med modifikation eftersom kunden slutligen måste komma till sin egen aktivitet att köpa, återköpa och att samarbeta. I dagens och framtidens sätt att se på försäljning, åtminstone när det gäller komplex försäljning handlar det om att skapa en vision och handlingsplan för hur man bygger hållbara relationer, i vilka kanaler och samarbetsformer man skapar värde för densamma och hur man maximerar kundupplevelsen. Och att man blir vald, inte bara för sina erbjudanden utan för hur man är, vilka värderingar man har och hur man som företag eller organisation levererar upplevd nytta.
  • Ta fram nuläget som ligger till grund för visionen eller som verifierar eller moderera den magkänsla beställaren har.
  • Definiera en strategi och ett eller flera projekt som leder till att målbilden uppnås, en organisation förändras eller att lärandet ökar.
  • Genomföra projekten, där den beställande organisationen sedermera kan hantera uppgiften själv. Baserat på nya insikter, en förändrad organisation, nya erbjudanden och nya sätt att lösa uppgiften. Detta är ett mycket vanligt resultat inom kommunikation och affärsutveckling och inte sällan resultatet när man innehaft en interimsposition som t ex marknadschef eller liknande.
  • Ett utökat närverk. De flesta beställare har ju redan sina nätverk med de kompetenser man behöver. Dock kan det finnas luckor och i samarbeten kan Gooder tillföra ytterligare kompetenser som specialister eller partners.
Uttryckt i andra termer bidrar Gooder till:
  • Ökad lönsamhet
  • Mänsklig tillväxt
  • Integrering av funktioner för bättre utveckling, kommunikation och en digitalt mogen organisation.
  • Målbilder som bygger mod och konkurrenskraft och leder till förändring som i sin tur leder till ökad arbetsglädje, känslan av att lyckas och ett ledarskap som bygger på visioner, mål och helhetssyn under ständig förändring.
Gooders nätverk.

I Gooders nätverk finns många partners och relationer som levererar top notch systemlösningar inom områdena Martech, Web, App, SocMed, Analytics, CRM, ja hela kommunikativa ekosystem. Utöver detta även metodik, ramverk och verktyg för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovationsstöd. Självklart finns resurser för skapande av content, kommunikation, förändring, dialog och skapande av hela mötesplatser och upplevelseytor. Inte sällan behövs en helhetssyn för att få detta att lira. Kolla gärna med mig – lösningen och genomförandet kan finnas här. Mycket kan göras inom ramen för Gooder. Ännu mer i nätverkssamverkan.

Så nu behöver du inte vänta längre – ta kontakt med mig här.

Kommentarer inaktiverade.