Trendspaning 2016

Ständigt dessa trendspaningar…

Så här i början på året, eller i slutet av 2015, kommer det ut den ena trendspaningen efter den andra.
Vissa är generiska på samhällsnivå. Vissa är på branschnivå. Det som är gemensamt är många gånger drivkraften hos avsändaren. Man vill gärna att de trender man ser och pekar på är de trender man kan leverera på. Detta är fullt naturligt.

Gooders spaning.

I så fall är min mjuka spaning och i bland kanske en förhoppning att 2016 händer följande:

  • Vi börjar samarbeta mer över gränser. Alltså på riktigt. Nya koncept och strukturer bygger på nya samarbeten och samarbetsformer. Gemensamt värdeskapande blir ledorden.
  • Talare som turnerar runt och ”inspirerar” kommer att minska till antalet. Det börjar bli lite som Life of Brian… För kort livslängd. För dyrt! Alla talar om ”attet” – för få talar om ”huret”…
  • Dialogen internt och extern blir allt viktigare och innebär inte bara medhårs strykning utan det finns utrymme för clasher som skapar värde och bidrar till lärande och nya insikter. Men dialogen bygger på ett bredare deltagande. Inte bara de direkta intressenterna. Utan deras intressenter, som ringar på vattnet. Tänk kundens kunds kunds kund.
  • Företag och organisationer kommer att behöva jobba med sin kultur och värderingar som utgångspunkt för allt man vill åstadkomma. I varumärkesarbetet, i rekrytering, i sina processer, i sin innovation, i sina leveranser, i all sin kommunikation och i sitt ledarskap. Man kommer att bli vald på att vara på riktigt. Och vilken roll man spelar i samhället. Genom att vara trygg i sin kultur och i sina värderingar är det lättare att styra mot visioner utan att detaljkontrollera. Medarbetarna blir mer självständiga, kreativa och nyttiga. Och det blir roligare. Man kan ändå inte kontrollera allt. Den tiden är över…
  • Det digitala livet kommer allt mer att normaliseras. Företag och organisationer kommer att förstå behovet av ständig förändring (läs utveckling) och konsekvenserna av att inte göra det! Nya tjänster kommer att inrättas med fokus på ständig förändring. Såväl intern för organisationen, hur vi driver verksamheten, vår externa omvärld och hur den påverkar oss och vårt erbjudande men också hur allt påverkar våra relationer.
  • Allt fler lösningar bygger på relationsskapande och informationshantering med utgångspunkten före, under och efter. Tänk er möten eller en semester. Tänk er projekt eller en kommunikationsinsats. Tänk er skapande av content. Effekten blir ett smart sätt att använda och att återanvända värdet av det man gör. Som insats till nästa aktivitet.
    Och allt kommer att kunna mätas. Oavsett om det gäller användande, beteende eller genom aktiva handlingar som likes, kommentarer etc. Tricket är att tolka det så beteendet leder till en kvalitativt förståelse av det man vill undersöka.
  • Det mesta av det vi lärt oss om hur tingen hänger ihop kommer att vara föremål för att omvärderas. Affärersmodeller, ägande, delande och, låt oss kalla det maktstrukturer kommer att förändras. Kanske inte just under 2016… utan ständigt. Det räcker med att titta på politiken, medierna, ”yttrandefriheten” och kundmakten så förstår vi.
  • 2016 blir året för ökat kollektivt självförtroende. Med vårt närområde som utgångspunkt kan vi ta unika positioner på marknaden genom att anamma hållbarhet och långsiktighet i det vi gör och levererar. Teknik, kreativitet och ledarskap kryddat med tydlig riktningfokusering, medmänsklighet och lust. Pure attraction alltså. Svårare än så är det inte.
Så låt 2016 bli året då det händer.

Då värdeskapande, affärsmässighet och mänsklig tillväxt står högst på agendan. Då blir det åka av…

Vi hörs hela tiden.

/Robert

 

Kommentarer är stängda