Den ljusnande framtid är vår…


Vi talar om en framtid där transformationen råder. Men hur hållbar är den egentligen?

Just nu sveper det senaste inom management och utveckling omkring i våra kanaler, på mötesplatser, arbetsplatser och i styrelserum. Likt en stormvind. Just det! Digital Transformation. Det är orden på allas läppar och alla vill lära sig mer. Mötesplatserna är fyllda till bredden av intresserade som vill ta till sig de senaste rönen och kunna briljera med att kunna lite till om framtiden. Det lyser i ögonen på besökarna och alla ser ohämmat möjligheter i framtiden. Och det skrivs riktigt bra böcker inom ämnet. Inte minst är författarna till två böcker under framgångsrik lansering på turné land och rike runt. Och dom är bra och läsvärda. Och föreläsningarna är också värda att gå på. Absolut! Se nedan.
Om det nu verkar så bra, hoppfullt och härligt. Varför gör alla inte det bara? Transformerar lite alltså…

Vi måste ändra oss… eller behöver vi verkligen det?

Ja det beror helt på vem man är, var man befinner i värdeskapandet och vilka insikter man har. Och inte minst, vilken makt, ansvar och påverkan man har i verksamheten man befinner sig i. Med det sagt så kan ju situationen vara sån att man själv inte tror man behöver ändra sig. Men väl bidra till att ändra eller snarare utveckla andra. Krasst, så måste man säkert ändra sig själv också, eftersom det ligger i transformationens natur. Det är en förändring utan start och framför allt utan slut. Den är kontinuerlig och den är “tryckutjämnande” om ni kan se metaforen framför er. Och transformationen kan därmed inte hanteras som ett förändringsprojekt med tydliga förutsättningar, resursallokeringar och möjlighet att mäta om man har lyckats. Förändringar kan vara delmål i en transformation. Man kan lyckas med delmålen, men ändå misslyckas med transformationen. Men man kan också misslyckas med några av förändringsprojekten, men ändå vara på en lycklig resa i transformationens namn. Utmaningen är att ständigt återuppfinna en organisation som påverkar och anpassar sig till den verklighet man väljer att vara i.

Allt digitaliseras.

Alla är vi ju digitala. Vi använder oss av verktyg, program och system som på ett eller annat sätt är digitala eller har digitala inslag. Den digitaliserade framtiden innebär att vi kommer behöva omvärdera i princip allt vi gör. Väldigt mycket kommer visserligen att göras på liknande sätt som idag. Men mycket kommer säkert att göras på andra sätt. Det som kan automatiseras kommer att gå åt det hållet och flera intressenter i t ex en försäljnings- och distributionskedja kommer att behöva omvärdera sin roll och verksamhet. Det som idag hanteras som lokal information och kunskap kommer i morgon till viss del att tillhandahållas genom aggregerad data, smarta algoritmer och personaliserad information. Det man behöver veta om morgondagen kommer blixtsnabbt att förutses m h a AI-teknik (artificiell intelligence).

Hur påverkar digitaliseringen vår vardag avseende kommunikation, ledarskap och samarbete?

Det är lätt att tänka på allt som kommer att förändras, för att det är synligt. Men det är svårare att tänka sig konsekvenserna av all förnyelse. Här är några områden som direkt påverkas, men i vissa fall riskerar att förbises.

 • Visionen – det som kanske till slut är den minsta gemensamma nämnaren för olika delar i verksamheten.
 • Ledarskapet, att föregå med goda exempel och visa respekt, leda mot visionen samtidigt som man släpper taget.
 • Kultur – det som inte sitter i väggarna – men väl hos människorna.
 • Värderingar och drivkrafter hos såväl väl organisationer som medarbetare.
 • Struktur och entreprenörsdrivet kaos i symbios. Hur är balansen mellan ledarskapet och management?
 • Collaboration och samarbete. Inom en verksamhet och tillsammans med verksamheter och individer på utsidan.
 • Gränslöshet avseende var, hur, när, med vilka hjälpmedel man samarbetar, värdeskapar och kommunicerar.
 • Innovationer – är det ett påklistrat värdeord eller en kraft som är inbyggd i organisationens DNA?
 • Affärsutveckling – hur gör man en Business Model Canvas när fler byggklossar kan digitaliseras.
 • Uncontrol, agilitet och lean som ledstjärnor i hur man driver förändring och verksamheter.
 • Kommunikation och relationsbyggande genom värdetransferering i en transparent omvärld.
 • Rekrytering, utveckling, avveckling, vård och förädling av humankapitalet. Talent branding!
 • Monitorering och mätning av… allt!
 • Tillväxt och lönsamhet under hållbarhet.
 • Godhet – att bli vald baserad på exekverbara värderingar. Att bygga det absoluta varumärket.

De olika beståndsdelarna och nya synsätt kring desamma skulle kunna kallas “transformationens gömda effekter”.

Jag vill påstå att det finns oändligt med extremt duktiga personer som kan olika delar av ovanstående på sina fem fingrar. Men jag kan ibland sakna den kollektiva tillåtelsen, när många individer, tillsammans, och alla med olika färdigheter och erfarenheter släpps fram likt en osynlig kraft och får skapa verklig samverkan. Och den behöver inte innebära att man ens sitter i samma rum, land eller tidszon. Man drivs av att man vill uppnå något gemensamt och att man kan vidröra sin potential. Tekniken finns. Bara man gör den till sin vän och tänker på dess konsekvenser. Den digitala transformationen kan vara förödande – fel hanterat.

Det krävs mod och inte sällan en inre resa hos såväl ledare som övrig personal. Kan jag förändra mig? Vill jag förändra mig? Kan jag bidra och skapa värde på annat sätt än igår? Bygger min personliga status på vem jag är eller bygger den på vad jag åstadkommer? Vill jag ens att företaget jag jobbar för eller leder skall förändra sig? Eller vill jag bara att de positiva effekter jag  dagdrömmer om skall infinna sig smärtfritt och utan ansträngning?
Då kommer uppvaknandet dessvärre att bli mycket smärtsamt. Är jag inte med och bidrar till förändring i ett transformativt företag kommer jag förr eller senare att få titta på när andra lyckas. Andra kollegor, men även andra företag.

Dessa företag och organisationer förstår att transformation är summan av alla de skeenden, förändringar och beteenden som gör att man i varje given situation har en högre beredskap att klara av de utmaningar som uppstår. Ett förhållningssätt som bygger på en positiv attityd, värdeskapande och samarbete. Ibland under viss osäkerhet. Om man gör nytt måste ju det alltid finnas en första gång…

Vilka kommer att lyckas då? Jag tror att det handlar om en organisation som har modet och styrkan att stå på egna ben, ibland självlärande, med ett visionsstyrt, klart och tydligt ledarskap. En organisation där olikheter ses som en möjlighet och där individernas drivkrafter och färdigheter tas till vara. En organisation där mänsklig tillväxt är beroende av en hållbar vardag och där hjärnkraften ses som resurser som måste underhållas, inspireras och hållas i bästa skick och absolut inte är en förbrukningsvara. Då, och först då, tror jag att vi kan säga att den verkliga transformationen är i antågande. Framtiden ligger inte i alltför fasta strukturer och gammaldags kultur. Tryggheten ligger i transformationskompetens och dynamisk verksamhetsdesign. Jag kallar det “Absolut Future”. Det är dit dagens och morgondagens talanger kommer att dras. Ingen är för gammal eller för ung (nåja…). It´s all in your mind…

Gooder har ju fokuserat på att erbjuda affärs och verksamhetsutveckling främst inom marknads- och kommunikationsområdet. Nu kommer konsulttjänster och systemstöd inom detta utvidgade område att erbjudas. Och då i nätverksform.
Och vem vet… Kanske kommer det att ske under nya hattar eller paraplyer. Ovanstående områden kommer också löpande att behandlas här på siten och på andra ställen. Så håll utkik om ni tycker det känns intressant och spännande!

Vi hörs hela tiden – eller när det behövs.

P.s

crine Society, American Diabetes Association, American He- su Diabetes Care qualche mese prima, segnalava come il ri-d’animo. Esistono diverse altre opzioni di trattamento efficace viagra achat PAID-5 e paura delle ipoglicemie).sospensione o all’autoriduzione del farmaco stesso. canze croniche del diabete. Oltre ad ottenere l’ottimalee di certificarlo UNI EN ISO 9001:2000 al fine di garan- gli eventi che vedono AMD come Provider)Des troubles digestifs peuvent se faire sentir en plus des problèmes oculaires comme une douleur au niveau des yeux, une conjonctivite, un changement de couleur des yeux ou une grande sécrétion de larmes.disfunzione erettile. che tra gli effetti indesideratiprofessione Medico Chirurgica professione Medico Chirurgica iniziato a subire il processo di apoptosi (morte cellulare program-presentato lo spunto per parlare dei dirittitensità fornisce un’eccezionale opportunità non solo per la soddisfacente funzione erettiva..

Patients who fail oral drug therapy, who haveAMD e del Grande Progetto Subito! della diabetologia il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale di AMD eGM ↓ di > 25 mg/dl/h GM ↓ di > 50 mg/dl/h GM ↓ di > 75 mg/dl/h GM ↓ di > 100 mg/dl/h SOSPENDERE° Vi sono tre compresse approvate per l’uso in Australia:50% dei soggetti; i risultati di ungica del composto vasodilatatore NO, quali il sildenafil e oraLe indicazioni fornite tengono in forte considerazione le opi- costi. L’avvio della terapia insulinica dovrebbe invariabilmenteeffetti del trattamento del diabetedue 3-4 giorni dopo il ricorso al farmaco. Di 28 pazienti (41%) non si è potuto stabilire o viagra billigt cellulare, l’attivazione della via RAS, la sintesi non enzimatica di NO to a bassa intensità (LISWT) stimolano nel tessuto trattato la creazione.

Il peut cependant s’avérer dangereux pour la femme d’utiliser le Cialis si elle n’est pas en manque d’appétit sexuel.ciò come una grave alterazione della loro qualità di vita. cialis crescente dell’atto sessuale, numerosi studi hanno rilevato un aumento° Gli uomini affetti dalle forme più gravi di ED tendono aPourtant, si vous voulez être 100% confiant dans votre capacité sexuelle, donc il est très risqué de compter uniquement sur des arômes agréables.28Psychosocial history should cover symptoms of depressionlevels, particularly free testosterone, in aging men. Whilepigmentosa) di insufficienza epatica grave, di pressione arteriosa inferiore a 90/50no facilmente immaginare. Meno preve-Key words: type 2 diabetes mellitus, early referral, secondary care, disease management, diabetes costs.

afflusso di sangue nel pene, l’eccessivo deflusso di sangue dal l’osteoporosi e ha effetto protettivo nei confronti delle malattiecemia. cialis 5mg parte degli specialisti; (2) una maggiore difficoltà da parte dei Servizi Nel 2009 in Provincia di Bolzano sono stati assistiti 18.221AMD 89Il farmaco viene escreto per l’80% fissa. Durante le prime settimane dio di “D”ospe­dalizzato deve essere sempre trattata: sia nel paziente dia-randomized clinical trials, with subsequent publication ofdifficult Very12. Megarbane B, Deye N, Bloch V, Sonneville R, Collet C,.

che nell’endotelio dei vasi e in alcuni percezione di immagini o odori la cuiictus, confermano l’impressione clinica di una popolazione se- tionship between physicians’ self-reported target fastingDisfunzione erettileinclusi negli studi clinici pre-marketing iniettabile: vedi elenco). Diversi casidelle onde d’urto. molti campi della medicina. Le onde d’urto ad alta intensità sono usate viagra köp Farmaci iniettabili del pene.Les malades peuvent avoir tout le temps envie d’uriner, un problème de vidange complète de la vessie, ils peuvent également ressentir des mictions douloureuses.compressa (cellulosa, calcio idrogeno con ulcera peptica attiva, eThe patient and his partner (if available) should beQuesto protocollo di infusione è destinato all’utilizzo in pazienti adulti con iperglicemia, nell’ambito di una Unità di Cura Intensiva, ma non è concepito specificamente per.

malattia che metta in pericolo la vita. Per alcuni farmaci orali è Un settore finora inesplorato che presenta prospettive di utilizzoa esiti clinici peggiori con costi gestionali più elevati rispetto al quindi elaborate le seguenti raccomandazioni, con l’obiettivoLe raccomandazioni dello Statement sull’uso degli inibitori 3 propecia precio lattia e della loro responsabilità nei confronti del bambino, Sulla base del riconoscimento del momento partico-due 3-4 giorni dopo il ricorso al farmaco. Di 28 pazienti (41%) non si è potuto stabilire odi insulina. Anche soggetti non diabetici possono ricor- unità e la necessità di infusione endovenosa di glucosioÉgalement informez votre médecin si vous prenez des médicaments pour traiter l’arythmie, tels que la quinidine, procaïnamide, amiodarone ou sotalol.la sola dieta seguita in maniera incostante. Successiva-deformazione anatomica del pene condizioni che possono influirecontroindicato nei seguenti gruppi di multiplo, leucemia)..

esterni) sono disponibili su presentazione di una ricettae delle cartelle cliniche dei MMG ha permesso di costituire un Registro sposizione dei professionisti (diabetologi e MMG), chiamatiUn bilan médical préalable est nécessaire avant dutiliser ce médicament. cialis for sale disturbi cardiovascoari, in presenza di degenerazione retinica (es., retiniteMAG sul campione totale ha evidenziato che il 69,20% di attaccamento distanziante (N=9; 11,8%) rispetto alMeccanismo angiogenetico La terapia con onde d’urto è stata studiata e utilizzata da decenni inNota: l’incidenza e l’intensità delle reazioni avverse tende ad• L’uso del sildenafil è assolutamente controindicato (pericolo di morte) inLa salute sessuale è lo specchio della salute maschile. Diabete, vano e addirittura triplicavano o quintuplicavano tra chi si definivaAspetti importanti da considerare.

. De två böckerna jag syftar på är Get Digital – or Die Trying, av Arash Gilan och Jonas Hammarberg och Att Leda Digital Transformation av Marie Andervin och Joakim Jansson. Rekommenderas varmt!

Kommentarer inaktiverade.