Varför?

Varför


Gooders varför är ganska enkelt.
“Gooder finns för att kunna hjälpa företag och organisationer att bli lite bättre på att skapa värde, genom att utnyttja nya insikter och förmågor inom mer än en disciplin”.

De flesta företag och organisationer befinner sig i ett läge där man känner att förändringstakten ökar och förväntas öka än mer. Vet man inte vad framtiden kan innebära, hur det påverkar en som företag eller organisation och ej är öppen för att anpassa sig eller ta ledningen för sin egen framtid. Ja då har man problem.

 
Känner du igen dig?
 
Lite utvecklat är det så här:
Förändringen är ofta något man ser att man borde genomföra, men av många olika skäl skjuter man upp den. Eller så tar man dem i pyttesteg, för man har så mycket att göra. Nya företeelser och sätt att skapa och driva företag, samarbeta gränslöst, utöva sina demokratiska rättigheter eller konsumera på nätet eller skapa, dela och njuta av olika media poppar ständigt upp.
 
Våra liv blir allt mer digitala. Och det påverkar oss, hela tiden.

Det förenklar.
Det skapar gränslöshet
Det skapar närhet.
Det effektiviserar.
Det visualiserar.
Det skapar motivation och driver lärande.

 
Men det är lätt hänt att man ser digitaliseringen som något som påverkar oss mer som individer än som företag eller organisationer.
Jag vill påstå att det är fel. Företag och organisationer är ju summan av alla individer som är involverade och deras värderingar, uppgifter och förväntningar.
Så i lika hög grad så påverkar digitaliseringen oss som företag och organisationer. Ofta säger man – så har vi aldrig gjort här, eller så går det inte till i den här branschen.

Det stämmer säkert. Historia är alltid enklare att prata om än framtiden. Men framtiden är ännu mer spännande. Närmare 90% av de Fortune 500 företag som fanns 1955 existerar inte längre. 90%! Det är visserligen en lång tid. Men pratar numera om att så mycket som 40% av dagens Fortune 500-företag inte kommer att existera om 10 år!

 

Digitaliseringen är inte det enda som direkt påverkar oss, men det bidrar starkt. Digitaliseringen kommer att öka exponentiellt i en rasande fart. Det är bara att se på alla företeelser runt omkring oss. Vi talar med varandra, med maskiner och devices, som dessutom talar med varandra. Vi ändrar maktpositioner genom tillgång till information, möjlighet att samarbeta och med hjälp av ackumulerad data kan vi förutse vad som skall hända. Vi utnyttjar människors beteende och maskiners och prylars data för att optimera och förutspå framtiden. Vi talar om att utveckla (förhoppningsvis) vårt sociala och professionella liv genom att addera dessa möjligheter. Inte att med nödvändighet ersätta allt vi gör med digitala lösningar. Utan att komplettera det. Att skapa förutsättningar för fysiska möten genom att förenkla vissa standardrutiner. Vi pratar såväl digitalisering som digitisering. D v s att effektivisera analoga processer genom att gör dem digitala. Men också att skapa helt nya innovationer som bygger på digital teknik, såsom AI i alla dess former, automatisering, robotisering och inte minst en ännu smartare kommunikation. Vi behöver skapa fortsatt tillväxt och värde för en ökande och åldrande befolkning utan att ha tillgång till fler människor. Göra mer med färre. Och göra det med likvärdig eller ökad kvalitet och positiv upplevelse. Vi kommer att göra mycket rätt. Men det kommer också att bli fel, som helst går rätta till. Vi är ju och vill ju fortfarande vara människor.

Vår förmåga att anpassa oss.

Det är inte enbart den digitala utvecklingen i sig som bidrar till förändring. Det är också hur vi anpassar oss till den och hur det påverkar oss som individer och företag. Det faktum att allt sker i realtid, geografiskt gränslöst, mobilt och automatiserat gör att våra gamla beteenden kan få oanade konsekvenser. Jag vill påstå att vi fortfarande är i en omogen fas. Alla kan i princip göra vad som helst på nätet, om man kan och vill. Men det blir ändå inte rätt, för det måste fortfarande baseras på erövrad kunskap, fakta och annorlunda moraliska avväganden. Det är svårt.

 
Förändringen som naturtillstånd och vår inre resa.
Men det räcker inte med att man vet att omvärlden förändras och att man själv måste förändra sig. Man måste göra förändring till ett naturtillstånd i ett företag eller organisation. Man måste öppna upp portarna, skapa förutsättningar och rum för att ständigt kunna lära och att arbeta över gränserna. För att skapa nya perspektiv och se saker och ting på ett annat sätt. Först då kan man skapa transformationen. D v s individens och företagets inre resa, som gör att man driver och leder baserat på vad vi människor vill ha och uppleva. Hur vi vill ge, uppskattas, bli sedda och vara med om att bygga. Vissa kallar det att skapa innovation. Men många glömmer av hur man skapar förutsättningar och rum för detta. Det handlar inte bara om att avsätta något i en budget utan att verkligen förstå sig på vilka mänskliga motivatorer som behövs till detta.
 
Hänger ni med?
 
Det är detta som är anledningen till varför Gooder finns.
 

Det påverkar hur vi gör affärer. Det påverkar hur vi kommunicerar och det blir vårt sätt att förhålla oss till ständig utveckling och för att ha en anledning att finnas till.

 
All denna yttre förändring kommer oundvikligen  att leda till företags och organisationers behov av inre transformation. Då handlar det om att skapa gemensamma bilder av framtiden, förstå den kultur man har och vilken kultur som behövs och ett ledarskap som bygger på gemensamma värderingar och mänsklig tillväxt. Om man också betänker vilka 17 globala mål för hållbar utveckling som nyligen har definierats av FN (UNDP) (klicka här) rörande fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och att lösa klimatkrisen, så inser man snabbt att det kommer att påverka allt vi gör, hur vi lever våra liv och hur vi driver företag, organisationer, länder och regioner. Det påverkar oss som människor och individer. Och därför också i vårt professionella liv.
 
Detta är svaret på vårt gemensamma varför. För att vi måste, för att vi kan och faktiskt för att jag tror att vi vill!

 

 

 
Vill du veta hur det kan gå till? Klicka här!

 

 

 
 
17 globala mål för spridning


Kommentarer inaktiverade.